Obchodné podmienky

Sme Rock Point as , so sídlom Praha 5 – Radotín, Vrážska 1507,  PSČ 153 00, IČO 267 07 233, DIČ: CZ26707233, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestkým súdom v Prahe, oddiel B vložka č. 7747.

Naše kontaktné údaje sú:

Prevádzkujeme e-shop na adrese www.hannah.sk

I. Úvodom

 1. Tieto podmienky upravujú naše vzájomné vzťahy, pokiaľ nakupujete na našom e-shope. Sú súčasťou kúpnej zmluvy. Pokiaľ si ale pri našej komunikácii dohodneme niečo iné, než je v týchto podmienkach, bude mať naša dohoda prednosť.
 2. Tieto obchodné podmienky však platia len pre spotrebiteľov. Pokiaľ nenakupujete ako spotrebiteľ, platí pre naše vzťahy všeobecná právna úprava.
 3. Pokiaľ vás zaujímajú informácie o práci s osobnými údajmi, nájdete ich na našom webe, v sekcii Ochrana osobných údajov.

II. Obmedzenia pre platbu a doručovanie

 1. Na našom e-shope môžete platiť ktorýmkoľvek z nasledujúcich spôsobov:
  1. kartou
  2. okamžitým bankovým prevodom
  3. dobierkou
 2. Tovar doručujeme len na území Slovenskej republiky, pokiaľ sa individuálne nedohodneme inak.

III. Užívateľský účet

 1. Na našom webe si môžete založiť vlastný užívateľský účet, z ktorého si môžete tovar objednať. Účet ale nie je nutný, nakúpiť u nás môžete aj bez neho.
 2. K účtu, prosíme, opatrujte vaše prístupové údaje. Dbajte, prosím , aby informácie a dáta, ktoré zadávate pri registrácii či objednávke boli správne a pravdivé, do účtua ak dôjde k ich zmene, prosíme, nezabudnite ich aktualizovať. Vami zadané informácie a dáta považujeme za správne a pravdivé.
 3. Užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, občas potrebujeme vykonať údržbu alebo opravu systému. Za prípadné komplikácie sa ospravedlňujeme.
 4. Užívateľský účet vám môžeme zrušiť, a to hlavne pokiaľ ho dlhodobo nepoužívate alebo pokiaľ jeho prostredníctvom porušujete zmluvné alebo iné právne povinnosti.

IV. Recenzie

 1. Na našom webe alebo sociálnych sieťach môžete nájsť recenzie od našich zákazníkov.
 2. Recenzie môžu písať len zákazníci, ktorí u nás daný produkt skutočne nakúpili.
 3. To overujeme prostredníctvom spoločnosti Heureka Group a.s. (s každou objednávkou je spojený jedinečný link pre recenziu, viac informácií nájdete tu ).
 4. Recenzie nám ďalej môžu dávať zákazníci, ktorí nakúpili prostredníctvom užívateľského účtu. Nastavenie v ňom neumožní pridať recenziu na produkt, ktorý by u používateľa v histórii nákupov nebol vedený.
 5. Recenzie ďalej overujeme od neregistrovaných nakupujúcich, u ktorých overujeme email zadaný do objednávky s emailom uvedeným pri recenzii.
 6. Na Googli a sociálnych sieťach môžete nájsť ďalšie recenzie nás alebo našich produktov. Vzhľadom na to, že sú písané užívateľmi na platformách tretích strán, na ktoré nemáme vplyv, tieto recenzie nie je možné z našej strany overiť. Ďakujeme za pochopenie.

V. Náš tovar

 1. Na e-shope nájdete informácie k vami vybranému produktu, vrátane dostupnosti, termínu doručenia a ceny. Aj napriek tomu s vami môžeme uzavrieť kúpnu zmluvu za iných podmienok, ktoré si dohodneme zvlášť.
 2. Pokiaľ je produkt na našom e-shope uvedený ako rozbalený, otvorený, s chybou alebo s iným obdobným dôvodom pre jeho zlacnenie, prosíme, majte na pamäti, že z takého dôvodu ho nemôžete reklamovať. Inak sa ale reklamácia aj pri týchto produktoch riadi všeobecnými pravidlami, ktoré nájdete ďalej.
 3. Všetky ceny uvádzame vrátane všetkých daní a poplatkov, okrem nákladov na doručenie. Tie nájdete uvedené ďalej, v rámci nákupného procesu.
 4. Pokiaľ niekde uvádzame cenu, ktorá je úplne zjavne chybná, táto cena nás nezaväzuje a zmluva medzi nami nevznikne.

VI. Objednávka

 1. Požadovaný tovar vložte do košíka. Prevedieme vás objednávkovým procesom krok za krokom.
 2. V nákupnom formulári nájdete informácie o tovare, množstve a cene, zvolíte spôsob dopravy a tým sa vám ukáže aj konečná čiastka, ktorá obsahuje cenu za tovar a náklady na jeho dodanie. Na základe týchto informácií vytvoríte objednávku (ďalej „ Objednávka “).
 3. Pred odoslaním Objednávky si môžete údaje skontrolovať a zmeniť.
 4. Objednávku odošlete kliknutím na tlačidlo s textom „Objednávka s povinnosťou platby“.
 5. Kúpna zmluva je uzatvorená, akonáhle Objednávku odošlete a tá k nám v poriadku dorazí.
 6. To, že sme vašu Objednávku obdržali, vám potvrdíme e-mailom.
 7. Pokiaľ nám bude vaša Objednávka pripadať neobvyklá (napr. kvôli množstvu, neobvyklým parametrom a pod.), môžeme vás kontaktovať so žiadosťou o dodatočné potvrdenie Objednávky. V prípade, že vás požiadame o dodatočné potvrdenie Objednávky, a vy Objednávku nepotvrdíte do 48 hodín od našej žiadosti o dodatočné potvrdenie Objednávky, kúpna zmluva medzi nami márnym uplynutím takej lehoty bez ďalšieho zanikne.
 8. Vyhradzujeme si právo Objednávku alebo jej časť zrušiť (odstúpiť od zmluvy), pokiaľ
  1. nastane vypredanie tovaru v čase medzi aktualizáciami skladových zásob
  2. dôjde k výraznej zmene cien u dodávateľa tovaru a vy zmenu ceny neakceptujete
  3. dôjde k zjavnej chybe v cene tovaru, alebo
  4. dôjde z vašej strany k chybne alebo nepravdivo uvedeným kontaktným údajom
 9. Náklady na diaľkovú komunikáciu v súvislosti s Objednávkou si hradíte sami. Tieto náklady sa ale nijako nelíšia od bežných sadzieb.

VII. Doručenie

 1. Tovar vám dodáme spôsobom, ktorý si v košíku vyberiete, v stanovenom termíne, na vami zadanú adresu.
 2. Prosíme, tovar ihneď po prevzatí skontrolujte a akékoľvek vady nám, ideálne bez zbytočného odkladu, oznámte. Vyriešime ich v rámci reklamačného procesu (o tom viac ďalej). Rýchla reakcia a dokumentácia z vašej strany nám pomáha vec efektívne riešiť aj s našimi biznisovými partnermi. Ďakujeme.

VIII. Platba

 1. Informáciu o cene tovaru vrátane DPH uvádzame vždy pri ponuke daného produktu.
 2. Kúpnu cenu a náklady na dodanie tovaru môžete uhradiť:
  1. platbou kartou online
  2. okamžitým bankovým prevodom, alebo
  3. dobierkou.
 3. Pokiaľ budete platiť dobierkou, celková cena je splatná pri prevzatí tovaru.
 4. Pokiaľ si zvolíte platbu platobnou kartou online alebo okamžitým bankovým prevodom, celková cena je splatná pri uzatvorení zmluvy. Tovar v tomto prípade zasielame a lehoty na dodanie nám začínajú plynúť po pripísaní celkovej ceny na náš účet.
 5. Pre každú platbu vám vystavíme daňový doklad. Ten vám pošleme v elektronickej podobe na zadanú e-mailovú adresu.
 6. Prípadné zľavy u nás nie je možné kombinovať.

IX. Vrátenie tovaru (odstúpenie od zmluvy)

 1. Pokiaľ u nás nakupujete ako spotrebiteľ, môžete od kúpnej zmluvy odstúpiť. To v skratke znamená, že sa kúpna zmluva zruší, vy nám vrátite zakúpený tovar a my vám zase peniaze. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy platia nasledujúce pravidlá.
 2. Odstúpiť od zmluvy nie je možné pri tovare, ktorý:
  1. podlieha rýchlej rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
  2. obsahuje zvukový alebo obsahový záznam, zvukovoobrazový záznam alebo počítačový software, predávaný v ochrannom obale, ak ste taký obal rozbalili,
  3. môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
  4. sme vám zhotovili podľa vašich osobitných požiadaviek, vyrobili na mieru alebo prispôsobili vašim osobným potrebám,
  5. sme dodali uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, alebo
  6. je elektronickým obsahom poskytnutým inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
 3. V ostatných prípadoch môžete od zmluvy odstúpiť do 14 dní od prevzatia tovaru. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa
  1. tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
  2. dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
  3. tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

      Od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, môžete odstúpiť aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

 4. S tovarom sa v rámci 14 dňovej lehoty na odstúpenie od zmluvy môžete zoznámiť (s jeho povahou, vlastnosťami a funkčnosťou). Nakladajte s ním ale primerane a šetrne - teda naozaj, tak ako je pre zoznámenie sa s tovarom nevyhnutné. Tak napríklad ak je k tovaru pribalená jeho vzorka, otestujte, či vám produkt sedí, na tejto vzorke.
 5. Do 14 dní nám dajte vedieť, že si tovar prajete vrátiť (a teda od zmluvy alebo jej časti odstupujete). Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak nám oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané najneskôr v posledný deň uvedenej 14 dňovej lehoty.
 6. Na odstúpenie môžete využiť formulár, ktorý nájdete v závere týchto podmienok, jeho využitie ale nie je podmienkou.
 7. Uveďte nám ideálne číslo objednávky, deň nákupu, vaše bankové spojenie a ako vám máme peniaze poslať späť. Dôvod odstúpenia od zmluvy uvádzať nemusíte.
 8. Bezodkladne po odovzdaní alebo aspoň preukázaní odovzdania tovaru k preprave naspäť k nám vám vrátime čiastku, ktorá zodpovedá cene tovaru a zaplateným nákladom na jeho dodanie. Zo zákona máme právo vrátiť vám čiastku, ktorá zodpovedá najlacnejšiemu spôsobu dodania, ktorý ste mohli na našom e-shope na doručenie daného tovaru zvoliť.
 9. Peniaze vám vrátime rovnakým spôsobom, ako sme od vás obdržali platbu, pokiaľ si nevyberiete iný spôsob.
 10. Čiastku vám vrátime bezodkladne, najneskôr do 14 dní od vášho odstúpenia od kúpnej zmluvy. Vrátenie peňazí ale môžeme pozdržať do doby, kým tovar obdržíme alebo až nám preukážete, že ste ho odovzdali k preprave späť k nám - podľa toho, čo nastane skôr.
 11. Tovar nám zašlite alebo inak dopravte na našu adresu najneskôr do 14 dní od odstúpenia.
 12. Tovar vráťte kompletný, nesmie byť upravený, opotrebovaný alebo poškodený. Máme právo posúdiť, či je vrátený tovar nepoškodený, neporušený a či ste svojím neadekvátnym nakladaním neznížili jeho hodnotu. Pokiaľ tovar nesprávnym zaobchádzaním alebo neprimeraným skúšaním poškodíte alebo opotrebujete, môžeme po vás chcieť náhradu za zníženie hodnoty tovaru a započítať ju na vrátenú čiastku.
 13. Pri odstúpení od zmluvy náklady na vrátenie tovaru k nám znášate vy. Aj priame náklady na vrátenie takého tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nemožno vrátiť poštou, znášate vy. Predpokladaný odhad týchto nákladov je 5 eur.
 14. Pokiaľ odstúpite od kúpy tovaru, ku ktorému sme vám poslali darček, poslali sme tento darček s tzv. rozväzovacou podmienkou: v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy alebo jej časti sa teda rozväzuje aj darovacia zmluva. Prosíme, darček nám zašlite späť spolu s tovarom, pokiaľ sa nedohodneme inak. Opäť máme právo prípadnú škodu započítať proti vrátenej sume.

X. Ako reklamovať vady

 1. Zodpovedáme za to, že tovar nemá pri prevzatí vady. To znamená, že v čase, keď ho preberáte, najmä:
  1. zodpovedá vašej objednávke (je to požadovaný produkt v dohodnutom množstve, akosti, funkčnosti, kompatibilite, interoperabilite, prípadne má ďalšie dohodnuté vlastnosti alebo vlastnosti, ktoré môžete rozumne očakávať aj s ohľadom na naše reklamy a iné naše materiály alebo našich obchodných partnerov),
  2. má dohodnuté príslušenstvo, balenie, prípadne pokyny na použitie, ak sú potrebné,
  3. sa hodí k dohodnutému alebo požadovanému účelu,
  4. sa hodí na účel, na ktorý sa tovar tohto druhu obvykle používa,
  5. zodpovedá kvalitou alebo prevedením vzorke či predlohe.
 2. Pokiaľ sme vás pred kúpou výslovne upozornili, že sa niektorá vlastnosť veci líši a vy ste s touto vlastnosťou súhlasili, nemožno tovar pre túto vlastnosť reklamovať. Tiež nemožno tovar reklamovať pre vady, pre ktoré bol zľavnený a my sme vás na tento dôvod zlacnenia vopred upozornili, teda pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedáme za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Ak si objednáte použitý tovar, nezodpovedáme za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením.
 3. U tovaru, ktorý nepodlieha rýchlej skaze zodpovedáme za vady, ktoré sa vyskytnú po jeho prevzatí v 24 mesačnej záručnej dobe. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.
 4. Ak ste si objednali použitý tovar nepodliehajúci rýchlej skaze, zodpovedáme za vady takého tovaru, ktoré vzniknú po jeho prevzatí v 12 mesačnej záručnej dobe.
 5. Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Ak má kúpenú vec uviesť do prevádzky iný podnikateľ než my, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia veci do prevádzky, pokiaľ ste objednali uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytli na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.
 6. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.
 7. Vaše práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak ich neuplatníte v záručnej dobe.

Ako reklamáciu uplatniť

 1. Práva zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) uplatníte u nás, a to telefonicky na č. +421 232 447 750, emailom na adrese: eshop@hannah.sk, alebo nám reklamáciu pošlite písomne na adresu: Rock Point a.s., Fraňa Kráľa 839/16, 966 81 Žarnovica . Prosíme, oznámte nám:
 2. vaše kontaktné údaje, na ktoré vám dáme vedieť, akonáhle bude reklamácia vybavená,
 3. ako sa vada prejavuje a kedy ste na ňu prišli,
 4. ako si prajete reklamáciu vybaviť,
 5. akýkoľvek doklad o nákupe.
 6. Chybný tovar nám pošlite spolu s reklamačným formulárom. Niekedy nám môže stačiť len zaslanie fotografie – dali by sme vám vedieť.
 7. Tovar pri preprave vhodne zabaľte, aby nedošlo k jeho poškodeniu. Prosíme o pochopenie, že pre väčšinu reklamácií (a ich posúdenie) je potrebné zaslať tovar kompletný – opäť nás v takom prípade ideálne kontaktujte dopredu, dohodneme sa, či je to aj váš prípad.
 8. Po uplatnení reklamácie vám ihneď pošleme elektronické písomné potvrdenie o uplatnení reklamácie, a ak to nie je možné ihneď tak bez zbytočného  odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

Čo môžete požadovať

 1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, máte právo žiadať, o jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie.
 2. Ak nám nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady, môžete namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti.
 3. Namiesto odstránenia vady však vždy môžeme vadnú vec vymeniť za bezvadnú, ak vám to nespôsobí závažné ťažkosti.
 4. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, máte právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva Vám prislúchajú, ak ide síce o odstrániteľné vady ale pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec nemôžete riadne užívať.
 5. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, máte právo na primeranú zľavu z ceny veci.
 6. Ak má vadu vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec, a ak za takú vadu zodpovedáme, máte namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

Ako vybavíme reklamáciu

 1. Po uplatnení reklamácie určíme spôsob jej vybavenia ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 pracovných dní odo dňa jej uplatnenia, a v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybavíme reklamáciu ihneď, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Lehoty na vybavenie reklamácie však začínajú plynúť až odo dňa, kedy prevezmeme predmet reklamácie.
 2. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie máte právo od zmluvy odstúpiť alebo právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
 3. Ak ste reklamáciu výrobku uplatnili počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môžeme vašu reklamáciu vybaviť zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia však od Vás nebudeme vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie vám poskytneme najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.
 4. Ak reklamáciu výrobku uplatníte po 12 mesiacoch od kúpy a my ju zamietneme, uvedieme v doklade o vybavení reklamácie, komu môžete zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie nami určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znášame my bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak odborným posúdením preukážete našu zodpovednosť za vadu, môžete reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie po odbornom posúdení, ktorým sa preukáže naša zodpovednosť za vadu, vám uhradíme všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Takto znova uplatnenú reklamáciu nemôžeme zamietnuť.
 5. O vybavení reklamácie vás budeme vždy informovať prostredníctvom vašich kontaktných údajov, ktoré ste vyplnili pri reklamácii. Pokiaľ si vec späť neprevezmete, môžeme od vás chcieť nahradiť primerané náklady, ktoré sa spájajú s uskladnením veci. O vybavení reklamácie Vám vydáme písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, najneskôr však spolu vybavením reklamácie, ak lehota na jej vybavenie začala plynúť odo dňa nášho prevzatia predmetu reklamácie.
 6. Náklady, ktoré účelne vynaložíte na oprávnenú reklamáciu, vám preplatíme.

XI. Záverom

 1. Informácie o podávaní sťažností a podnetov nájdete na stránke  https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi
 2. Podľa § 3 ods. 6 zák. č. 250/2007 Z.z., o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona o priestupkoch máte ako spotrebiteľ právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov. Počas alternatívneho riešenia sporov spotrebiteľ spolupracuje so subjektom alternatívneho riešenia sporov v záujme rýchleho vyriešenia sporu. V prípade spotrebiteľského sporu s nami je príslušným subjektom alternatívneho riešenia sporov, na ktorý sa môžete obrátiť Česká obchodní inspekce, (Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz). Mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu sa zahajuje výlučne na váš návrh, a to v prípade, že sa spor nepodarilo s nami vyriešiť priamo. Návrh môžete podať najneskôr do 1 roku odo dňa, kedy ste u nás prvýkrát uplatnili svoje právo, ktoré je predmetom sporu. Máte právo zahájiť mimosúdne riešenie sporu online prostredníctvom formulára na adrese https://www.coi.cz/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/ alebo prostredníctvom platformy ODR dostupnej na webovej stránke https://ec.europa.eu/consumers/odr/ Prípadne sa ako spotrebiteľ môžete obrátiť aj na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré Vám poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie spotrebiteľského sporu s nami.
 3. Dozor vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia, na ktorú sa môžete obrátiť s prípadnou sťažnosťou.
 4. Zmluvu uzatvárame v slovenskom jazyku.
 5. Ujednania medzi nami a vami ako spotrebiteľom sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 6. Všetky práva k našim webovým stránkam, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, filmov, grafík, ochranných známok, logá, produktov a ďalšieho obsahu a prvkov, patria nám. Zakazujeme ich kopírovať, upravovať alebo inak používať nad rámec kúpnej zmluvy bez nášho súhlasu.

V Prahe, dňa 13. 3. 2023

FORMULÁR PRRE ODSTÚPENIE OD ZMLUVY JE MOŽNÉ STIAHNUT TU.

Spokojnosť 98 %
Doprava zadarmo

Pri nákupe nad 69 EUR

ZÁKAZNÍCKY KLUB
Ešte nemáte u nás účet?

zaregistrujte sa a VYUžívaj naše benefity

 • Prehľad objednávok
 • Rady a tipy odborníkov

Cookies

Naša spoločnosť používa súbory cookies na správne fungovanie vášho obľúbeného e-shopu, na prispôsobenie obsahu stránok vašim potrebám, na štatistické a marketingové účely. Kliknutím na tlačidlo prijímam nám udelíte súhlas ich zberom a spracovaním, a my vám poskytneme ten najlepší zážitok z nakupovania.

Vaše nastavenie súborov cookie

Tu máte možnosť prispôsobiť soubory cookie v súladu s vlastnými preferenciami a neskôr nastaviť alebo kedykoľvek vypnúť v pätičke webu.

Technické cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie webu a všetkých funkcií, ktoré ponúkajú.

Personalizáciu prevádzame na základe vami prehliadnutého tovaru. Ďalej potom upravujeme zobrazovaný obsah podľa toho, čo vás zaujíma.

Tieto cookies nám umožňujú meranie výkonu nášho webu a za pomoci získaných dát potom môžeme zlepšovať zážitok z nakupovania zákazníkom.

Tieto cookies sú využívané reklamnými a sociálnymi sieťami vrátane Googlu na prenos osobných údajov a personalizáciu reklám, aby boli pre vás zaujímavé.